Vastgoed beheren?

Als verhuurder moet je op regelmatige basis enkele taken uitvoeren.
MyIndex heeft voor u alvast 11 belangrijke taken opgelijst in onderstaande checklist.

 • Als eigenaar en verhuurder van uw vastgoed is het belangrijk dat uw rendement gewaarborgd blijft. Het is belangrijk dat de huurprijs mee evolueert met de stijgende kosten voor het levensonderhoud. Tenzij anders beschreven in het huurcontract kan u jaarlijks de huurprijs aanpassen aan de inflatie, dit kan enkel op de verjaardag van het huurcontract.
 • De indexering dient schriftelijk gemeld te worden aan de huurder.
 • De verjaringstermijn van de indexering bij particuliere huurcontracten is 3 maanden.
 • De verjaringstermijn van de indexering bij handelshuurcontracten is 1 jaar.
 • Ga naar Mijn Contracten om de jaarlijkse automatische herinnering te activeren.

 • Zowel huurder als verhuurder zijn verplicht om een brandverzekering af te sluiten.
 • De huurder is aansprakelijk voor brand- en waterschade, tenzij hij bewijst dat de schade niet door zijn schuld is ontstaan.
 • De verhuurder dient ook jaarlijks zijn polis te verlengen.
 • Vergelijk uw polis.
 • Vraag jaarlijks aan uw huurder het betalingsbewijs van de brandpolis op.
 • Ga naar Mijn taken om de automatische herinnering te activeren.

 • Volgens de woninghuurwet is de huurder verantwoordelijk voor het laten reinigen van de schoorsteen, bij gebreken of bij grotere herstellingen van de schoorsteen is de eigenaar verantwoordelijk.
 • Hebt u een schoorsteen die is aangesloten op een cv-installatie? Dan zijn er andere regels dan bijvoorbeeld voor een schoorsteen van een open haard.
 • Het schoorsteenonderhoud dient voorafgaandelijk of gelijktijdig te gebeuren met het onderhoud van de CV -installatie.
 • Vraag bij uw huurder het reinigingsattest van de schoorsteen op.
 • Ga naar Mijn taken om de automatische herinnering te activeren.

Info schoorsteen reinigen Vlaanderen.
Info schoorsteen reinigen Brussel.

 • Het onderhoud op een CV -installatie is verplicht en moet uitgevoerd worden door een erkend technicus.
 • Bij huurwoningen moet de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden.
 • CV -installatie op gas: 2-jaarlijks onderhoud.
 • CV -installatie op stookolie: jaarlijks onderhoud.
 • Vraag bij uw huurder het onderhoudsattest van de CV- installatie op.
 • Ga naar Mijn taken om de automatische herinnering te activeren.

Cv- installatie verplichtingen voor verhuurder en huurder Vlaanderen.
Info verplicht onderhoud cv-installatie Vlaanderen.
Info verplicht onderhoud cv-installatie Brussel.
Info verplicht onderhoud cv-installatie Wallonië

 • De eigenaar is ten alle tijde verantwoordelijk voor de goede werking van de brandinstallatie (brandblussers, noodverlichting, brandhaspels,rookluik, brandtrap,…).
 • Jaarlijks onderhoud en keuring van de brandinstallatie is verplicht en dient uitgevoerd te worden door een bevoegd technieker.
 • Ga naar Mijn taken om de automatische herinnering te activeren.

 • Het onderhoud en de technische inspectie van de lift valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar en dienen uitgevoerd te worden door een bevoegd technieker.
 • Ga naar Mijn taken om de automatische herinnering te activeren.

Info veiligheid liften België.

 • De keuring van de elektrische installatie is verplicht in elke woning en dient door een erkend controle organisme gekeurd te worden volgens de AREI-normen.
 • De geldigheidsduur van een keuringsattest voor een particuliere woning is 25 jaar.
 • De geldigheidsduur van een keuringsattest voor een handelspanden is 5 jaar.
 • Ga naar Mijn taken om de automatische herinnering te activeren.

Info veiligheid en controle elektrische installaties België.

 • Een gaskeuring is verplicht wanneer er sprake is van een nieuwe binneninstallatie waarvoor uw distributienetbeheerder een meter komt openen of wanneer er een wijziging wordt aangebracht aan de aardgasinstallatie.

 • Als u voor de verwarming van uw woning een stookolietank gebruikt, dan gelden er in Vlaanderen enkele belangrijke verplichtingen voor het onderhoud van die tank.
 • Stookolie wordt ook gasolie, mazout of huisbrandolie genoemd.
 • Zowel huurder alsook verhuurder hebben verplichtingen voor het onderhoud, voor info zie onderstaande hyperlink.

Info controle en onderhoud stookolietank Vlaanderen.
Stookolietank verplichtingen voor verhuurder en huurder Vlaanderen.

 • Het periodieke onderhoud van airco, ventilatie en overige toestellen vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder.
 • Vraag jaarlijks bij uw huurder de onderhoudsattesten op.
 • Ga naar Mijn taken om de automatische herinneringen te activeren.

 • Het periodieke ruimen van de septische put valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder tenzij anders opgenomen in het huurcontract.
 • Vraag steeds bij uw huurder het ruimingsattest op.
 • Ga naar Mijn taken om de automatische herinneringen te activeren.

 Info kleine herstellingen en onderhoud ten laste van de huurder in Vlaanderen.