Welke huurovereenkomsten komen in aanmerking?

De MyIndex huurcalculator is bruikbaar voor alle huurovereenkomsten afgesloten vanaf 1 januari 1984. (woninghuur, handelshuur, verhuur van garage, verhuur van kantoor, …)

De MyIndex huurcalculator kan gebruikt worden voor de indexverhoging van alle huurcontracten waarbij de gezondheidsindex van toepassing is, zonder specifieke bepalingen in de huurovereenkomst.

De MyIndex huurcalculator is toepasbaar op woninghuurovereenkomsten waarvan de woning in België gelegen is en tevens de hoofdverblijfplaats van de huurder uitmaakt met toestemming van de verhuurder en dit volgens het artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek.

De huurprijs is indexeerbaar in geval van een geschreven huurcontract zelfs al is dit niet uitdrukkelijk voorzien in het huurcontract.

Mondelinge huurcontracten afgesloten voor 28.02.1991 zijn niet vatbaar voor indexatie.

Mondelinge huurcontracten afgesloten tussen 28.02.1991 en 31.05.1997 zijn wel vatbaar voor indexatie.

In het geval dat het mondelinge huurcontract werd afgesloten na 31.05.1997 is er geen indexatie van de huurprijs mogelijk aangezien slechts schriftelijke contracten vanaf 31.05.1997 mogen geïndexeerd worden.

De indexering gebeurt niet automatisch, maar moet schriftelijk gevraagd worden door de verhuurder.

Het is toegelaten om in het huurcontract een andere indexeringsregel op te nemen, maar het resultaat mag nooit hoger zijn dan het resultaat van de wettelijke formule.

Er geldt een verjaringstermijn van 3 maanden volgend op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van het huurcontract.

De MyIndex huurcalculator is toepasbaar op handelshuurovereenkomsten waarvan het goed in België gelegen is en dit volgens het artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek.

Aangezien de wet van 30 april 1951 betreffende de handelshuur stilzwijgend is m.b.t. de indexatie van de huurgelden, zijn de regels van gemeen recht van toepassing, conform artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek.

In tegenstelling met de privatieve huurovereenkomst of het particuliere huurcontract kan de huur van een handelshuurovereenkomst maar worden geïndexeerd als er een indexatie clausule voorzien is in de handelshuurovereenkomst.

Afhankelijk van de indexatie clausule in de handelshuurovereenkomst gebeurt de indexering automatisch of op verzoek van verhuurder.

Er geldt een verjaringstermijn van 1 jaar volgend op de verjaardagsdatum van de inwerkingtreding van de handelshuurovereenkomst.

Bereken uw huurindexering